Høring om besparelser i den kollektive trafik

Frem til den 13. marts er der høring om mulige besparelser i busdriften.

Kommunens udgift til kollektiv trafik (buslinjer og Flextur) er øget med 4-5 mio. kr. årligt grundet ændrede afregninger med Movia samt et svagt faldende passagerantal. Kommunens budgetter til kollektiv trafik er derfor ikke nok til at betale for de forventede udgifter i årene fremover.

Administrationen har derfor i samarbejde med Movia foretaget en undersøgelse af mulige reduktioner af kollektiv trafik i 2018.

Såfremt kommunalbestyrelsen på deres møde i april måned vælger ikke at tilføre flere budgetmidler, vil en række af de mulige reduktioner blive til besparelser.

Administrationen har sendt oplægget til besparelser i høring i lokalråd, seniorråd, handicapråd og i uddannelsesinstitutionerne.

Høringsmaterialet kan endvidere ses på kommunens hjemmeside, hvor alle borgere kan give høringssvar, som sendes til BKCH@vordingborg.dk senest den 13. marts 2017