Hurtig sagsbehandling af nye stalde

Vordingborg Kommune er i top 10 på behandlingstid for husdyrgodkendelser.

Ny opgørelse fra Miljøstyrelsen viser, at Vordingborg Kommune ligger på en delt 8. plads på landsplan, når det gælder sagsbehandlingstiden for husdyrgodkendelser. I Vordingborg Kommune tog det i første halvår af 2017 2,5 måneder at få godkendt en ny stald i Vordingborg Kommune, mens landsgennemsnittet var på 4,4 måneder. 

Sagsbehandlingstiden er generelt reduceret væsentligt i hele landet over de sidste par år. I 2013 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for at få en miljøgodkendelse af et landbrug 7,9 måneder. Behandlingstiden er dermed halveret siden 2013, men ifølge Miljøstyrelsen skal behandlingstiden reduceres yderligere.

Behandlingstid skal reduceres yderligere

Den 1. august 2017 blev en ny husdyrregulering indført, som giver mulighed for at ansøge om fleksibel anvendelse af driftsarealer. Samtidig er der udviklet et nyt it-system, der skal være med til at understøtte, at sagsbehandlingstiderne på sigt kan reduceres yderligere.

Miljøstyrelsen vil fastsætte nye servicemål for sagsbehandlingstiden i kommunerne i forlængelse af de nye regler.

Der blev op til ikrafttræden af de nye regler indsendt væsentligt flere ansøgninger end normalt. De mange ansøgninger kan betyde, at sagsbehandlingstiden forøges i andet halvår af 2017.

Vordingborg Kommune modtog umiddelbart inden den nye lovgivning trådte i kraft seks ansøgninger om godkendelse af husdyrbrug.

Afdeling for Byg, Land og Miljø, som behandler ansøgningerne forventer at ansøgningerne er færdigbehandlet inden årets udgang.

Vordingborg Kommune har endnu ikke modtaget en ansøgning efter den nye lovgivning, men er i dialog med et stort kvægbrug som ønsker ændringer i driften. Dermed skal hele husdyrbruget godkendes efter de nye regler.

De 10 hurtigste kommuner:

Morsø: 1,6 måneder

Skanderborg: 1,9 måneder

Sorø: 1,9 måneder

Næstved: 2,1 måneder 

Syddjurs: 2,4 måneder 

Vejen: 2,4 måneder 

Kolding: 2,4 måneder

Horsens: 2,5 måneder

Vordingborg: 2,5 måneder

Viborg: 2,6 måneder