Husk reglerne for sankthansbålet

Gør det rigtigt - så får du en brandsikker Sankt Hans.

Sankthansaften forbindes med sange ved bålet og midsommerhygge. Men inden du sætter ild til bålet, skal du sikre dig, at det er i sikker afstand fra fx bygninger, bevoksninger, og at der ikke er affald i bålet. Ellers kan festlighederne blive afbrudt af tudende brandbiler.

Brandvæsenet rykker hvert år ud til mange brande på grund af sankthansaften. Det er derfor vigtigt, at dit sankthansbål er placeret i sikker afstand til bygninger, markafgrøder, stråtækte huse og andet let antændeligt materiale. Inden du sætter ild til bålet, skal du også sikre dig, at der ikke er affald eller dyr i bålet.

Du må normalt ikke afbrænde haveaffald i byzoner og sommerhusområder. I landzone er det tilladt at brænde haveaffald i perioden fra 1. december til 1. marts.

Sankthansaften er undtagelsen, der bekræfter reglen. Hvis du kan placere bålet i sikker afstand til huse, stråtag mv. må du på denne særlige aften lave bål med haveaffald, uanset om du bor på landet, i byen eller i et sommerhusområde.

I sankthansbålet må der kun være rent, tørt/vissent haveaffald samt rent og tørt træ. I bålet må der ikke være andre typer affald som fx malede eller trykimprægnerede byggematerialer. Behandlet træ må kun afbrændes på forbrændingsanlæg, bl.a. fordi det kan udvikle giftige gasser, når det brænder.

Læs mere om:

De vejledende afstandskrav for sankthansbålet

Regler for afbrænding af bål

Sådan får du en brandsikker sankthansaften