Hvad sker der med voldgraven?

Ynglesæsonen for de grønbrogede tudser er slut og i den kommende tid vil voldgraven blive renset.

Mange borgere og besøgende i Vordingborg kommune har de sidste måneder haft stor interesse i, hvad der sker i og omkring Voldgraven. Som vi skrev om før sommerferien, så har vi været så heldige, at de grønbroget tudser, havde besluttet sig for, at yngle i voldgraven. Derfor var vi meget varsomme med, at rense voldgraven op, da dette ville ødelægge betingelserne for familieforøgelse for de grønbrogede tudser.

Nu er ynglesæsonen for de grønbrogede tudser slut og heldigvis har haletudserne forvandlet sig til små tudser og er kravlet på land. De er allerede set flere steder rundt omkring på skrænterne ved ruinterrænet. Så vær forsigtig og kig hvor du går, når du færdes på området. Måske er du heldig at møde de små tudser – den bedste chance er på fugtige, lune aftener.

Trådalgerne der var i søen i foråret er næsten forsvundet og er erstattet af helt naturlige undervandsplanter. Det er vi glade for, for planterne er medvirkende til, at opretholde en god vandkvalitet og klart vand i voldgravene.  

For at skabe lidt mere åben vandflade og for at fjerne næringsstoffer i voldgraven, så vil vi i den kommende tid maskinelt fjerne nogle af undervandsplanterne. Der vil også blive fjernet siv og dunhammer langs bredderne, da disse ellers breder sig voldsomt.

En grønbroget tudse har det ikke let- fiskene i voldgraven er også en trussel mod dens yngel. Vi vil derfor i den kommende tid eksperimentere med indfangning af fisk i ruser.

For at yde en ekstra håndsrækning til de grønbrogede tudser i området sættes der i løbet af efteråret gang i en oprensning af vandhullerne på Kirkeengen. Udover at være godt for tudserne, så vil vandhullerne også blive flottere at kigge på til glæde for borgerne og de besøgende i Vordingborg Kommune.