Hvordan har den demokratiske samtale det lokalt?

Deltag i debatten om hvordan vi får flere med i den demokratiske samtale.

I et demokrati er det et nederlag, når man er nødt til at stemme om tingene, mente professor Hal Koch, da han i 1945 skrev bogen ”Hvad er demokrati? ”. Hal Koch mente, at demokrati er lig med samtale. Og netop den demokratiske samtale er kernen i et sundt nærdemokrati.

Nærdemokrati og borgerinddragelse fylder meget i disse år og digitaliseringen giver mange nye muligheder for at komme i dialog med hinanden. Men hvordan står det egentlig til med den demokratiske samtale lokalt?

Hvorfor er det vigtigt? og hvad forventer vi os af den og af hinanden? Lytter politikerne bredt nok eller risikerer de ofte at tale med de borgere der ligner dem selv? Og hvad med tonen?

Dette er blot nogle af de spørgsmål, som vil blive taget op, når Vordingborg Kommune stiller skarpt på det lokale demokrati på Folkemøde Møn.

Debatten ”Vores (nær)demokrati - hvordan får vi flere til at deltage i den demokratiske samtale?” foregår lørdag den 24. august kl. 14 i Vordingborg Kommunes debattelt på Gåsetorvet i Stege.

Tovholder på debatten er Niels Fog og i debatpanelet sidder: Medlem af Folketinget Kathrine Olldag, Radikale Venstre, Pia Roshi Petersen Mern Lokalråd, Klaus Lindegaard, Landsbyforum, Pia Westergaard, formand for det frivillige samråd, borgmester Mikael Smed, Peter Ole Sørensen, kommunalbestyrelsesmedlem og formand for §17 stk. 4 udvalget om Nærdemokrati, borgerinddragelse og frivillighed.