Hvordan har du det?

Tjek din E-boks, om du er blandt 2000 udvalgte i kommunen som kan deltage i en sundhedsundersøgelse.

Har flere droppet cigaretterne? Er vi mere fysisk aktive? Hvor mange føler, at de har et godt helbred? Hvor mange lider af flere sygdomme?

Fredag d. 3. februar – bliver 2.000 tilfældigt udvalgte borgere over 16 år i Vordingborg Kommune via deres E-boks spurgt ”Hvordan har du det?”.

Det er landets største undersøgelse af vores sundhed, sygdom og trivsel, og den skal blandt andet bruges til at sætte retningen for sundhedstilbuddene i de kommende år.

I alt modtager 300.000 danskere spørgeskemaet. Svarene bliver til rapporten Sundhedsprofil 2017, som udgives i starten af 2018.

De to tidligere sundhedsprofiler fra 2010 og 2013 har begge givet vigtige svar. De har blandt andet fortalt om forekomsten af diabetes, overvægt, rygere, om motionsvaner, ønsker til hjælp mm.

Eksempelvis viste Sundhedsprofil 2013, at 21% af den voksne befolkning røg dagligt, og at 64% af disse faktisk ønskede at få hjælp til et rygestop. Den viste også, at 2.200 borgere havde diabetes og at 1.600 havde KOL.

Det er et vigtigt spørgeskema, som både politikere og fagfolk læner sig op ad. Ved sidste sundhedsprofilundersøgelse i 2013, svarede over halvdelen af borgerne på spørgeskemaet.

Forhåbningen er, at endnu flere vil svare på spørgeskemaet denne gang.

Læs mere om undersøgelsen