I landets bedre halvdel i behandling af byggesager

Statslige servicemål opfyldt og niveau som omkringliggende kommuner.

Vordingborg Kommune er i den bedre halvdel af kommunerne, når det kommer til hurtig behandling af byggesager. Samtidig overholder Vordingborg Kommune de statslige servicemål for gennemsnitlig sagsbehandlingstid for alle typer af byggesager. Det viser KL’s nye statistik for hele 2018.

På simple konstruktioner og enfamilieshuse har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid således været 32 dage, hvor KL’s servicemål er 40 dage, mens den på industri- og lagerbygninger har været 40 dage mod et servicemål på 50 dage, og på etagebyggeri til erhverv har været 39 dage mod et servicemål på 55 dage.

Statistikken viser også, at Vordingborg Kommune ligger på niveau med de omkringliggende kommuner.

Helt nye regler for behandling af byggesager, som blev indført den 1. juli 2018, gjorde imidlertid en forskel på første og anden halvdel af 2018. Indkøringen af de nye regler har krævet en del ekstraarbejde både hos ansøger og kommune, hvilket gjorde sagsbehandlingstiderne noget længere i anden halvdel af 2018 set i forhold til første halvdel af året.

Derfor blev det i januar, på et velbesøgt dialogmøde med en række byggevirksomheder og –rådgivere i kommunen, drøftet, hvordan man på begge sider af bordet kan hjælpe hinanden med at få byggetilladelserne igennem så hurtigt som muligt.

”På den baggrund indgår vi derfor til marts en kontrakt med et rådgivende firma, som i første omgang skal behandle 100 ekstra sager. Samtidig supplerer vi med en række interne initiativer, som kan øge vores sagsbehandlingskapacitet, så vi til sommer igen kan komme ned på vores normale sagsbehandlingstid,” siger fagchef i Afdeling for Land, Byg og Miljø Peter Schaarup.

”Det er rigtigt glædeligt, at vi ligger fornuftigt placeret. Derfor hilser jeg også tiltagene med et rådgivende firma og interne initiativer velkommen,” siger formand for Udvalget for klima og miljø, Else-Marie Langballe Sørensen.

”Det er vigtigt, at man både som borger og som virksomhedsindehaver oplever god og hurtig sagsbehandling af sin byggesag. Og det er ikke mindst vigtigt i en tid, hvor der er rigtig godt gang i byggeriet, og hvor der er gang i flere store anlægsprojekter i kommunen,” siger hun.