Igen positivt CO2 regnskab

Vordingborg Kommune har igen levet op til reduktionsmålet for CO2 udledning på 2% pr. år.

Vordingborg Kommune har de sidste 10 år forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen med 2% om året frem til 2025.

I det nye regnskab fra 2018 er CO2-udledningen reduceret med 11% i forhold til 2017.

Især omlægningen fra fossile brændsler (olie og naturgas) til varmepumper og fjernvarme har bidraget betydeligt. Eksempelvis er olie og naturgasforbruget på skoleområdet faldet med hele 38% fra 2017 til 2018. Tal der tyder godt for målsætningen om at for CO2-reduktion om at kunne levere 100% vedvarende energi til el- og opvarmning i 2035.

Samlet set er der siden 2008 målt en nedgang i forbrug og udledning af CO2 i offentlig sammenhæng på hele 51%.

Læs mere