Ikke flere aflysninger på grund af vintervejret

Status torsdag den 8. marts 2018.

Snerydning

Der ryddes stadig på klasse 4 veje i byerne. 

Se hvilke veje der bliver ryddet hvornår og se den nuværende status på vejnettet på Vordingborg.dk/snerydning

 

Kørsel

Skolebusser og transport til aktivitetscentre, træningsenheder og specialklasser kører normalt.

 

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen kører med normal drift.

 

Renovation

Se ændringer for afhentning af renovation, i forbindelse med vintervejret.