Indsats for sjældne padde-arter

Vordingborg Kommune eftersøger sjældne padder i uge 15 – 25

I forbindelse med Vordingborg Kommunes opgave med at beskytte kommunens truede dyr sættes der i uge 15 til 25 fokus på at eftersøge udvalgte vandhuller for en række sjældne padde-arter.

Der er tale om arterne klokkefrø, løvfrø, grønbroget tudse, strandtudse og løgfrø.

Formålet er at få et overblik over bestandene og vurdere mulighederne for at forbedre deres levesteder.

Eftersøgningen foregår primært i aftentimerne, hvor padderne kvækker dvs i tidsrummet 20.00 – 02.00. Besøgene ved vandhullerne er kortvarige og vil kun bestå i at vurdere, om der yngler padder, hvilken art og hvor mange.

Undersøgelsen udføres af biologer fra Amphi-Consult. De steder hvor vandhullerne ligger i tilknytning til en ejendom vil ejerne blive direkte orienteret om besøget. Konsulenterne vil bære ID. Parkerede biler vil ligeledes kunne henføres til Amphi-Consult.

Undersøgelserne vil finde sted i følgende områder:  

Vestmøn: Kystrækningen fra Hårbølle til Koster - Ulvshale/Nyord - Bogø og Farø: Alle vandhuller - Tærø - Kyststrækningen fra Gl. Kalvehave til Stensby Skov - Knudshoved Odde - Kyststrækningen fra Avnø over Svinø til Kostræde Banker - Området omkring Roneklint vest for Præstø.

Alle observationer af førnævnte arter vil være særligt velkomne i år og kan sendes til caho@vordingborg.dk eller ved at kontakte Carsten Horup på telefon 55 36 24 91.