Indsats mod oversvømmelser

Voldsomme vandstigninger gav hektisk aktivitet for det fælles beredskab.

Onsdag morgen var der indkaldt til kriseberedskabsmøde på Vordingborg Rådhus. Her mødtes repræsentanter fra Vordingborg Forsyning, Midt- og Sydsjællands Brand og Redning og Vordingborg Kommune for at vurdere situationen og planlægge beredskabsindsatsen.

På mødet blev det besluttet at etablere sandsæks-depoter i Præstø, Vordingborg og Stege. Vordingborg Kommune sendte lidt over middag en sms ud til lidt mere end 300 beboere i særligt udsatte områder med besked om, at de kunne afhente sandsække, hvis de i løbet af dagen blev bekymrede for oversvømmelser af deres ejendomme. Beboerne blev systematisk udvalgt ved hjælp af kortsimulationer, som kan vise, hvor oversvømmelserne vil ramme hårdest, hvis vandet fx stiger med 1,60 meter.

Medarbejdere fra kommunens Vej-, Park- og Havneservice fik sammen med folk fra Beredskabet opfyldt dagens motionskvote med at fylde og udlevere mange tusind sandsække i løbet af onsdagen. Vej-, Park- og Havneservice måtte også ud og lukke flere veje på grund af oversvømmelser i løbet af eftermiddagen og aftenen. De blev blandt nødt til at lukke Ulvshalevej, som på et tidspunkt lå under 75 cm vand. Det betød, at Nyord i nogle timer frem til torsdag igen blev en ”rigtig” ø uden landforbindelse til Møn.

På kriseberedskabsmødet blev det også besluttet at have pumper klar til at pumpe vand ud af Tubæk Å for at undgå, at åen skulle gå over sine bredder, når højvandet lukkede sluseportene i Præstø. En oversvømmelse af Tubæk Å ville i værste fald kunne give store oversvømmelser af Præstø by. Der blev hurtigt brug for pumperne, da vandstanden i løbet af onsdag eftermiddag begyndte at stige kraftigt. Det blev også nødvendigt at sætte ekstra pumper ind i løbet af aftenen. I alt 11 pumper skulle der til for at holde vandstanden nede i åen, så beboerne i Præstø midtby kunne gå tørskoede i seng.

I Borre på Møn gik det voldsommere til, da diget sent onsdag aften gav efter for vandmasserne og brød sammen tre steder. Beredskabet måtte derfor tilkalde assistance fra Hjemmeværnet. Her blev der brugt mere end 10.000 sandsække for at få tætne diget.

Medarbejdere fra Vordingborg Forsyning havde også travlt hele dagen, aftenen og natten igennem med at lukke vejbrønde og gennemgå vandværker, vandværksboringer, renseanlæg, pumpestationer, elstationer mm., for at sikre at vandforsyningen og afledningen af spildvand til renseanlæggene kunne fungere så optimalt som muligt. Bortset fra en enkelt spildevandspumpe i Præstø og en kontrolleret lukning af nogle vandboringer, så lykkedes det at levere vand og varme til alle, mens oversvømmelserne stod på.

Havnefogederne i kommunens lystbådehavne kom også trætte hjem onsdag nat efter et langt og hektisk arbejdsdøgn. Havnefogederne advarede onsdag formiddag pr. sms alle bådejere om de kommende oversvømmelser og bad dem om at holde øje med deres både og slække gradvist på deres fortøjninger, hvis båden ikke var taget på land. Der blev også slukket for strømmen på alle de bådbroer, som kunne komme til at stå under vand, og alle løsdele blev sikret mod at blive skyllet væk. Da vandet begyndte at stige skulle det gå stærkt med at tilse de både, som lå ubevogtede i vandet og sikre havnekontorene mod oversvømmelser. Der var også mange bådejere, som måtte tage en fridag og komme på havnen for at holde øje med deres både. Men på trods af at vandet i flere af havnene steg meget hurtigt, så lykkedes det at undgå større skader på bådene.

Det var dog ikke muligt at undgå oversvømmelser og vandindtrængen i flere bygninger på havnene. Vandet gav også skader på mange af havnenes elinstallationer og på enkelte bådbroer og moler. Det kommer også til at tage nogle dage at få ryddet havneområderne for den tang, som er skyllet op mange steder. Særligt Stege og Præstø Havn blev hårdt ramt af oversvømmelser. I Stege nåede vandet fx at trænge ind gennem Nettos butiksdør, inden butikken blev sikret med sandsække. Til gengæld klarede det nye dige på Ore i Vordingborg testen i fin stil.

Stormrådet har erklæret, at der var tale om stormflod på Sjælland øst og syd for Karrebæksminde og rundt til syd for Københavns Nordhavn samt ved øerne ud for, herunder Lolland, Falster og Møn. Det betyder, at man har mulighed for at få erstatning efter stormflodsreglerne, hvis man trods alle anstrengelserne alligevel blev ramt af oversvømmelserne.