Indskolingen får et musikalsk løft

Ekstra midler til mere musikundervisning i folkeskolen.

Alle elever i Vordingborg Kommunes indskoling får fra august 2019 en ekstra musiklærer med i musikundervisningen. Det betyder, at der i 20 uger på et skoleår, vil være to lærere tilknyttet musikundervisningen i kommunens folkeskoler.

Det vil være klassens faste musiklærer, der sammen med en musiklærer fra Vordingborg Musikskole, skal stå for undervisningen sammen.

”Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan tilbyde alle børn i Vordingborg Kommunes indskoling musiktimer med to musiklæreer tilknyttet. Det gavner børns trivsel, udvikling og indlæring, at spille og lytte til musik. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi sammen med Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid har sat fokus på, at alle børn skal opleve den glæde det er, at spille på et instrument, lytte til et stykke musik eller synge med sine kammerater. Jeg glæder mig meget til at præsentere initiativet for de andre medlemmer af udvalget. Jeg er glad for der kommer fokus på musikken, og at vi kan arbejde sammen på tværs til udvalgene”, lyder det fra formand for Udvalget for Børn, Unge og Familie Nikolaj Reichel.

”Vi har fået mere musik for de samme penge, og det er vi meget tilfredse med, at vi nu kan give videre til børnene i indskolingen. Da vi besluttede at træde ud af aftalen med Storstrøms Kammerensemble besluttede vi, at midlerne blandt andet skulle bruges til mere musik til flere. Det har vi nu fået gennemført, ved at tilbyde musikundervisning med hele to musiklærere i vores folkeskoler” siger Thorbjørn Kolbo, formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Igennem flere år har denne form for musikundervisning været benyttet, med stor succes, i en del af Vordingborg kommunes 0. klasser. Det har vist sig at gavne elevernes interesse for musik, hvilket er i tråd med Vordingborg Kommunes vision om et bredt og alsidigt kulturliv.

Satsningen med mere musikundervisning fra 0-3 klasse starter til august 2019 og omfatter i alt 63 klasser. De to udvalg har i den toårige periode projektet løber afsat 675.000 kr.

”Vi er overbevist om, at glæden ved musik vil smitte af på børnene i indskolingen, og vi er glade for, at vi nu har endnu et stærk tilbud, at tilbyde nye børnefamilier i vores kommune, så det bliver endnu mere attraktivt at bosætte sig i Vordingborg Kommune”, siger Karina Fromberg, næstformand i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid. Hun tilføjer at det også er håbet, at der igennem en tidligt fokus på musikundervisningen kan spottes eventuelle talenter, som kan understøttes igennem deres børne- og ungdomsår af Vordingborg Kommune.

”Som Borgmester er jeg særligt glad for, at det endnu en gang er lykkedes udvalgene, at samarbejde på tværs, om endnu et nyt tiltag i vores folkeskoler, til glæde for alle elever i indskolingen. Eleverne får nu glæde og gavn af endnu mere musikundervisning, som er med til at styrke deres indlæring og udvikling. Det er en styrke, når vi i de forskellige udvalg fjerner os fra silotænkningen, og i stedet søsætter helhedsorienteret løsninger, til gavn for borgerne”, siger Borgmester Mikael Smed.