Indvielse af rådhusparken

Kom til indvielse af Rådhusparken fredag den 2. juni fra kl. 14.00 – 17.00.

Formanden for Teknik og Miljøudvalget Thomas Chrisfort vil holde en åbningstale. Herefter vil der være koncert i parken med flere bands. Nyd stemningen og gå på opdagelse i den forvandlede park, hvor nye møbler blandt andet vil kunne afprøves.

Unge elever fra 10. klassecentret har været igennem et undervisningsforløb om planlægning af byrum og grønne områder. I den forbindelse er Rådhusparken blevet brugt som case.

10. klasses eleverne har udarbejdet flere forslag til, hvordan Rådhusparken kan blive optimeret sådan at der er plads til de unge men også til de øvrige brugere af parken. Rådhusparken har historisk været mødested for studerende i byen, så derfor er det naturligt at gøre Rådhusparken til et gennemarbejdet og brugbart grønt byrum i samarbejde med de unge. De unge har arbejdet flittigt med hvordan parken skal være for alle byens brugere, og ikke kun dem selv.

Arbejdet med parken er en del af byudviklingsprojektet De Røde Løbere. Rådhusparken indgår som et stop på en af løberne, som byudviklingsprojektet beskæftiger sig med. Det har derfor været oplagt at Kommunens afdeling for Trafik, Park og Havne har samarbejdet med afdelingen for Plan og By omkring udviklingen af byens park. Da de unge i byen er primære brugere af parken, har det ligeledes været naturligt at inddrage de unges ideer i arbejdet med parken. Flere af de idéer der realiseres har været nævnt og drøftet på borgermøderne om De Røde Løbere. Idéerne har derudover været præsenteret for en række af byens unge brugere fra Gymnasiet og ZBC.