Indvielse af Ungecenter

Borgmesteren har indviet kommunens nye Ungecenter.

Ungecentret slog dørene op i april, og er for alle unge mellem 15 og 25 år – uanset om de skal have uddannelsesvejledning eller kæmper med personlige udfordringer.

Onsdag den 12. juni var medarbejdere og samarbejdspartnere inviteret til den officielle indvielse af kommunens nye tværfaglige Ungecenter, og der var fuldt hus i de nye rammer på Rådhustorvet 15 i Vordingborg. Mange af gæsterne havde været spændte på at se, hvordan man indretter og arbejder i tværfagligt ungecenter, og der blev snakket sammen på kryds og tværs af fagområder og relationer.

Den velsmagende buffet havde en gruppe unge fra TAMU sørget for at tilberede og servere for gæsterne. TAMU udbyder uddannelser for unge mellem 18 og 30 år, der på grund af deres personlige og sociale udfordringer ikke har en tæt tilknytning til arbejdsmarkedet.

Borgmester Mikael Smed trak i sin tale spor til kommunens vision for 2030, hvor det bl.a. hedder at børn, der vokser op i kommunen er klar til at erobre verden: ”For at indfri vores vision er vi, udover et fokus på folkeskolen, dannelse og trivsel, nødt til at have fokus på at ingen bliver tabt i overgangen fra grundskolen til uddannelse eller arbejde. ”

Det nye Ungecenter samler 28 medarbejdere fra tre forskellige fagområder samt Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det giver en samlet viden om psykiatri, handicap, socialindsatser, uddannelse, beskæftigelse samt uddannelsesvejledning – og dermed mulighed for en bedre koordinering af indsatsen overfor kommunens unge borgere.

Anders J. Andersen, der er formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse lagde i sin tale særlig vægt på, at den nye tværfaglige tilgang giver mening – både for de unge og medarbejderne: ”Jeg var på besøg, da I lige var flyttet ind og havde lejlighed til at tale med flere af jer, og det der gik igen var meldingen om, at det giver mening at samle ungeindsatsen. Det giver mening og jeg ser frem til at følge jeres vigtige arbejde. ”

Udvalgets politiske målsætninger på ungeområdet er frem til 2020, at andelen af unge mellem 25 og 34 år uden nogen uddannelse ud over grundskolen, og unge under 30 år uden for arbejdsmarkedet skal reduceres, så det højst svare til gennemsnittet for Region Sjælland. Indsatsen for at indfri de politiske mål og sikre, at flere unge får en succesfuld voksentilværelse begynder i Ungecentret.

Kontakt til Ungecentret

Ungecenter

Telefon: 55 36 32 00

Telefontid:

Mandag til fredag kl. 9-10

 

Rådhustorvet 15

4760 Vordingborg

 

Mail: ungecenter@vordingborg.dk

Åbningstid:

Mandag til fredag kl. 10-12 samt torsdag kl. 15.30 -17.00