Indvielse af Vandhus udskydes

Prøver og test af tekniske installationer, prøvesvømning og husets drift generelt flytter indvielsen til 1. marts.

Indvielsen af Vordingborg kommunes nye Vandhus bliver forsinket et kort stykke tid endnu.

Efter at en af underentreprenørerne i OPS-samarbejdet gik konkurs, blev åbningen udskudt til den 6. februar i år. Her ventes Vandhuset fortsat overdraget som færdigbygget, og en ibrugtagningstilladelse forventes også at være på plads. Men inden der åbnes for at offentligheden kan benytte Vandhuset, skal der foretages en del prøver og gennemføres en række test af vandhusets tekniske installationer herunder også adgangskontrolsystemer og husets drift helt generelt. Dette vil først være muligt at gennemføre tilfredsstillende efter ibrugtagningstilladelsen er givet.

For at gennemføre testene så virkelighedstro som muligt, får forskellige brugergrupper mulighed for at benytte Vandhuset i testperioden efter en nøje tilrettelagt plan, som forventes at strække sig over det meste af februar måned.

Dermed står Vandhuset til at åbne for offentligheden torsdag den 1. marts.

”Det er beklageligt, at der kommer endnu en lille forsinkelse på Vandhuset, men vi ønsker først at åbne for publikum, når vi er sikker på, at det har en forsvarlig drift, og at sikkerheden er i orden. Det tror jeg, at alle vil kunne forstå,” siger borgmester Mikael Smed.

Den gamle svømmehal i Vordingborg vil på grund af den lille ekstra forsinkelse fortsat holde åbent frem mod åbningen af Vandhuset den 1. marts.