Ingen afbrændingsforbud frem mod Sankt Hans

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning har valgt ikke at indføre afbrændingsforbud.

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning har valgt ikke at indføre afbrændingsforbud frem mod lørdag.

Der opfordres i stedet fortsat til generel forsigtighed og omtanke ved brug af åben ild i naturen så som ukrudtsbrændere, ildsteder, terrassevarmere, svejse- og skære-aggregater m.fl.

I forhold til de kommende Sankt Hans bål gælder følgende krav:

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag.
  • 60 meter fra letantændelige markafgrøder.
  • 200 meter fra stråtænkte huse, nåletræsbevoksninger m.v.og oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale.

Sørg derudover for at iagttage disse forholdsregler:

  • Placér bålet med omtanke.
  • Brug aldrig brandfarlige væsker, når bålet tændes.
  • Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket.
  • Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet – skån heksen denne gang.
  • Hav slukningsmidler klar i nærheden af bålet.

Ved afbrænding af Sankt Hans bål vil det altid være arrangøren/den bålansvarlige som tager den endelige afgørelse om forsvarligheden af bålafbrændingen.

Yderligere information kan indhentes hos Midt- og Sydsjællands Brand og Redning på www.msbr.dk