Innovations- og læringsrum

Et innovations- og læringsrum er undervejs på Vordingborg Bibliotek.

Vordingborg Kommunes Erhvervsudvalg satser nu på, at flere borgere – både unge og voksne – får øjnene op for og interesse for de mere tekniske områder.

Med 250.000 kr. i tilskud fra udvalget er Vordingborg Bibliotek i fuld gang med at indrette et innovations- og læringsrum, hvor der både vil findes blandt andet 3D-printere, programmeringsudstyr og laserskærer. Et rum som vil stå klart i september 2016.

”Innovation er et af de fem indsatsområder i kommunens erhvervshandleplan, og vi tror, at et innovations- og læringsrum kan give en positiv afsmitning både erhvervsmæssigt og uddannelsesmæssigt, så flere får lyst til at arbejde med de tekniske områder. Der kan skabes opfindelser, og der kan dannes netværk omkring arbejdet med det. Desuden får iværksætterne, som benytter Vordingborg Erhvervs såkaldte spirepladser gode muligheder for at prøve deres ideer af,” siger formand for Erhvervsudvalget Asger Diness Andersen.

”Håbet er, at de enkelte netværk skal blive så stærke og etablerede, at de kan danne rammen for egentlig erhvervsudvikling inden for specielt tekniske områder som robotteknologi og programmering. Netværkene kan medvirke til den enkeltes karrieremæssige udvikling ved fx at udvikle kompetencer og produkter, som kan anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng,”siger erhvervsudvalgsformanden.

Samtidig er det også meningen, at netværkene skal levere undervisning og andre læringstiltag for åben skole, ungdomsskolen, m.fl. og dermed være med til at skærpe interesen for de tekniske områder.

Vordingborg Bibliotek har allerede med stor succes lagt lokaler til et nydannet ”makerspace” – et forum for teknisk interesserede og computerentusiaster, som mødes helt uformelt og lærer og inspireres af hinanden.

På kort tid har ”makerspace” fået tilknyttet et halvt hundrede børn, unge og voksne i alderen fra 12 til 82 år, som mødes hver tirsdag i Salen i Kulturarkaden.

Et eksempel på hvad der sker i ”makerspacet” er, at en13-årig dreng har programmeret og 3D-printet plastovertræk til bestik, som bruges af hans gigtplagede mormor. Et andet eksempel er udviklingen af kontroludstyr til Kulturarkadens teleslyngeanlæg.