Inspektion af legepladser

Det årlige tilsyn med legepladserne i Vordingborg Kommune er lige nu i gang.

Hvert år foretages der inspektion af legepladserne i hele Vordingborg Kommune. Det skal være sikkert for vores børn at færdes på kommunens legepladser, som både inkluderer børnehaver, skoler samt offentlige legepladser. 

Det årlige tilsyn med legepladserne i Vordingborg Kommune er lige nu i gang. Det er en legepladsinspektør, der foretager inspektionen. Han er uddannet til at kunne tjekke legepladserne for eventuelle fejl og mangler, samt komme med forslag til udbedringer, så legepladserne hele tiden er sikre for børnene at færdes på.

Der er i alt 46 kommunale legepladser i Vordingborg, så der er nok at holde øje med.

Driften af de kommunale legepladser ligger under Vej, Park & Havneservice, som har en ambition om, at der ikke må være nogle anmærkninger på deres legepladser, men det kan være svært helt at undgå, når de bliver brugt hver dag.

”Et populært materiale på legepladser er træ, som er et levende materiale, der arbejder og skal vedligeholdes. Derfor skal det hele tiden tjekkes, så vi er sikre på, at det lever op til krav om styrke og holdbarhed,” fortæller Ole Sejr, som er driftsleder med ansvar for bl.a. den årlige inspektion af legepladserne. Han er selv uddannet legepladskonsulent, men der er tradition for, at man altid har en udefrakommende inspektør til at foretage inspektion af legepladserne.

Inspektionen af legepladserne resulterer i en rapport, som redegør for hvilke fejl der er på legepladserne. Nogle fejl kan vente og har ingen sikkerhedsmæssig indvirkning, mens andre skal udbedres med det samme.

Vej, Park & Havneservice udbedrer de fejl, som de selv kan udføre, mens mere komplicerede opgaver varetages af specialiseret arbejdskraft. Opgaver som udskiftning af sand eller fjernelse af elementer, som står til udskiftning, klarer Vej, Park & Havneservice som regel i samarbejde med beskæftigelsesprojektet ”Grønt Projekt”. Et grønt projekt, som har til formål at få arbejdsløse borgere i arbejde, ved at lade dem indgå i dagligdagen i forskellige grønne arbejdsopgaver under Vej, Park & Havneservice.

Den enkelte leder i institutionen er altid med på råd, når der skal ske forbedringer og alle løsninger udføres inden for standarden og i håndværksmæssig god kvalitet.

Legepladsinspektionerne certificeres efter to systemer, som begge følger den samme EU-standard for sikkerhed. Standarden og legepladseftersynet er ikke en garanti for, at man ikke kan komme til skade, men det er en garanti for, at legepladsen tjekkes med faste mellemrum, og imødekommer visse sikkerhedsmæssige standarder. Eksempelvis er det et EU-krav, at faldunderlaget er i orden i forhold til en given højde. Hvis der er mere end 60 cm ned, skal der være et godkendt faldunderlag.

Vej, Park & Havneservice fører i al almindelig et løbende tilsyn med legepladserne, når de alligevel er rundt i kommunen.

”Vi er meget proaktive i forhold til at holde vores legepladser sikre, så vores børn kan færdes så sikkert som muligt, når de skal ud og lege,” siger Ole Sejr".

Find alle Vordingborg Kommunes legepladser