Inspirerende læsning på Kulsbjerg Skole

Læsning skal være lyst og ikke kun pligt.

Vordingborg Bibliotekerne og Kulsbjerg Skole samarbejder om at styrke elevernes læselyst.

At blive en god læser er en kombination af træning og motivation. Mange børn kan opleve læsning som en pligt - noget man skal fordi de voksne siger det – og mange gange ved man måske ikke engang hvad man skal læse.

Men det vil vi gerne lave om på! Samarbejdet har således fokus på at introducere frilæsningens mange muligheder for eleverne, så også lysten – og ikke kun pligten – driver værket.

For eleverne på 4. årgang drejer det sig om en stor, fælles inspirationsdag på biblioteket i Vordingborg. Her vil alle 72 elever dele gode læseoplevelser med hinanden på tværs af genrer, tematikker og interesser. Eleverne tager inspirationen med til Læringsfestivalen på Kulsbjerg Skole d. 10/4, hvor Bogbussen kommer på besøg.

Inden sommerferien kommer alle 2. klasser til biblioteksorientering i Vordingborg. Her vil eleverne blive introduceret til bibliotekets mange muligheder. Der er ligeledes indgået en samarbejdsaftale omkring informationssøgning og kildekritik for 6. og 9. årgang.