Integrationsråd tages med på råd

Integrationsrådet skal deltage i en undersøgelse om digital kommunikation med offentlige myndigheder.

Institut for Menneskerettigheder (IFM) har igangsat et projekt om menneskerettigheder i kommunerne, hvor formålet er at styrke kommunernes arbejde med menneskerettigheder gennem en række indsatser.

En af indsatserne knytter sig til offentlig digital kommunikation, hvor IFM vil undersøge, hvordan kommunerne sikrer særligt udfordrede grupper adgang til de kommunale tilbud og services, når de digitale kommunikations¬løsninger er svære eller ikke brugbare for borgerne.

IMF sætter også fokus på, hvilken hjælp kommunerne tilbyder borgere, der kan have særlige vanskeligheder med IT.

Vordingborg Kommunens Integrationsråd er blevet udpeget af Rådet for Etniske Minoriteter til at deltage i undersøgelsen, og rådets rolle består i at besvare et spørgeskema samt deltage i et fokusgruppe-interview sammen med repræsentanter fra fire andre integrationsråd.

Temaerne som Integrationsrådet skal drøfte er bl.a. rådets oplevelser af udfordringerne og behovet for særlige tilbud til etniske minoriteter samt samarbejdet mellem kommunen og rådet ift. digital kommunikation.

Interesserede kan læse mere om projektet på Institut for Menneskerettigheders hjemmeside.