Invitation til erhvervspanel

Alle virksomheder i Vordingborg Kommune inviteres til at deltage i et kommunalt erhvervspanel.

Vordingborg Kommune tager nu endnu et initiativ i arbejdet med at bedre forholdene for det lokale erhvervsliv. Det sker med en invitation til kommunens mere end 3500 virksomheder til at deltage i et elektronisk erhvervspanel. I erhvervspanelet vil der både være mulighed for at komme med forslag til områder, hvor det kan blive bedre og mulighed for at svare på et spørgeskema.

”En af vores vigtige opgaver som kommunalpolitikere er at forsøge at skabe de bedste rammevilkår for vores virksomheder. Det er noget, som vi arbejder på hver eneste dag, for det er via gode forhold for virksomhederne, at der skabes vækst og arbejdspladser. Derfor vil vi gerne have input fra så mange virksomheder som muligt,” siger borgmester Knud Larsen.

Invitationen til at deltage i erhvervspanelet er netop sendt ud til de mere end 3500 virksomheder i Vordingborg Kommune, som har et CVR-nummer, og håbet er, at mange virksomheder vil tilmelde sig.

”Nogle af de ønsker erhvervslivet har, er vi allerede opmærksomme på og arbejder på, men ved at tilbyde alle virksomheder at deltage i erhvervspanelet, håber vi, at få et endnu bedre overblik over hvor vi som kommune kan gøre det bedre for erhvervslivet,” siger formand for Vordingborg Kommunes Erhvervsudvalg Asger Diness Andersen.

Det er ikke alle ønsker eller problemstillinger, som Vordingborg Kommune kan løse. Det kan for eksempel skyldes, at det er områder, hvor det ikke er kommunen som er myndighed eller det finansielle i det.

”Men vi vil tage ethvert ønske fra erhvervspanelet seriøst, og undersøge hvilke muligheder vi har for at forbedre forholdene,” lyder det samstemmende fra borgmester og erhvervsudvalgsformand.

Skulle der være virksomheder i Vordingborg Kommune, som ikke inden den 18. marts har modtaget en invitation til at deltage i erhvervspanelet, vil man kunne få en invitation eftersendt ved at skrive til erhvervspanel@vordingborg.dk