Kajen på Sydhavnen afspærres

Fra uge 26 afspærres den østlige del. I uge 29 afspærres den vestlige.

Mandag i uge 26 påbegyndes afspærring af den østligste del af kajen i Vordingborg Sydhavn, da der skal gøres plads til de store pramme med fundamenter og broelementer til den nye jernbanebro.

Omkring uge 29 afspærres også den vestligste del af kajen, inkl. Træbadebroen ved Kulturarkaden. Efter det kommer den store kran på flydepram og begynder at montere de store fundamenter og broelementer. I første uge af august forventes det, at det hele er løftet på plads, så afspærringen kan blive fjernet igen.

Når der arbejdes med de store elementer så bliver det spektakulært og imponerende at se på - men det er store og meget voldsomme kræfter som slippes løs. Derfor er det nødvendigt at afspærre, så promenaden langs vandet ikke er tilgængelig som normalt. 

Husk også, at det ikke er muligt at sejle gennem Masnedsund, mens brobyggeriet står på. Der er både ankertrosser til de store pramme, arbejdsfartøjer og dykkere i vandet, som fritidssejlere skal være meget opmærksomme på. 

Man kan finde mere information på https://www.bane.dk/Borger/Baneprojekter/Ringsted_Femern-Banen/Nyheder/Kajen-ved-Masnedsund-afspaerret