Kampen for en mere fair udligning fortsætter

Borgmester og viceborgmestre til møde med økonomi- og indenrigsministeren.

Hvis alle landets kommuner skal kunne opretholde et acceptabelt serviceniveau og ikke blive delt op i et A-hold og B-hold, så skal den kommende reform af udligningssystemet fremme et mere retfærdigt system.

Så klart var budskabet fra borgmester Knud Larsen, 1. viceborgmester Heino Hahn og 2. viceborgmester Mikael Smed, da de i tirsdags mødtes med økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll for at drøfte behovet for at ændre på det nuværende udligningssystem mellem kommunerne.

Mødet med økonomi- og indenrigsministeren var et led i Vordingborg Kommunes kamp for at få indført et mere moderne og enstrenget system, hvor hovedstadsudligningen bliver afskaffet og landsudligningen forhøjet.

Vordingborg Kommune står ikke alene med dette krav. I januar 2016 gik 62 ud af de 64 kommuner udenfor hovedstadsområdet sammen om initiativet Bedre Balance.

Og der er god grund til at ændre på den nuværende ordning:

”Hvis vi bare kunne flytte Vordingborg Kommune 60 kilomenter nordpå og blive en del af hovedstadsudligningen, så ville vi have 72 mio. kroner mere til velfærd eller skattelettelser. Det ville svare til at Københavns Kommune pludselig fik 942 mio. kr. mere til budgettet. Det tror jeg godt, de ville kunne mærke” siger borgmester Knud Larsen.

Han peger samtidig på, at Vordingborg Kommune er blandt de kommuner i landet med de laveste administrationsudgifter i forhold til borgernes servicebehov, så det er heller ikke her, at pengene kan hentes.

De tre ”borgmestre” fra Vordingborg benyttede også mødet med økonomi- og indenrigsministeren til at fremlægge et stærkt ønske om, at der afsættes midler i særtilskudspuljer, som kan afbøde problemet i 2018, indtil det nye udligningssystem forventeligt træder i kraft til budget 2019.

De tre poliltikere fik ikke nogle konkrete løfter med hjem fra mødet med ministeren, men ifølge borgmester Knud Larsen var der fra ministerens side lydhørhed over for argumenterne.