Kend din skov – Vintersbølle Skov

Søndag den 16. oktober er der masser af oplevelser at hente i Vintersbølle Skov.

Vintersbølle skov indeholder kultur, historie og smuk natur og danner ramme om en masse foreninger og klubbers aktiviteter. Vi vil gerne udbrede kendskabet til disse og inviterer derfor til ’Kend din skov’ arrangement. En slags åben hus i skoven hos alle de foreninger, klubber og andre, der er knyttet til skoven.

Deltag i aktiviteter i skoven:

1. Guidet tur langs vandløbet Fladbækken/Vintersbølle Bæk med vandløbsbiolog Jimmi.

2. Guidet tur langs Mølleruten med Inga fra Lokalhistorisk forening for Vintersbølle/Nyråd.

3. Theisens Papirværk: Per Ole fra Theisens Papirværk vil fortælle om historien og projektet.

4. Sammen med naturvejleder Elise kan du kigge efter smådyr i vandløbet ved Theisens Papirfabrik.

5. Beværterhuset: Lokalhistoriskforening holder åben hus. Her vil der blive solgt kaffe og kage til 20 kr. og fortalt om historien. Husk kontanter.

6. Blegen: Gunhild vil vise og fortælle om processen omkring blegning. Anne-Marie vil fortælle om historien omkring Beværterhuset og Blegen.

7. Skovhytten FDF: Hvis vejret tillader det vil der være mulighed for at prøve at sejle i kano (Henrik S, Julie og Frank). Hytten vil være åben for info vedr. FDF. Der vil være bål med mulighed for at købe pølser og brød og bage snobrød.

8. Kong Valdemars plads: Her vil der være en fortælling kl.14.00 og 15.30. En fra lokalhistorisk forening står for dette.

9. Dehnshytten, Sjølund: Her vil DDS Sjølund være og lave nogle aktiviteter ved vandløbet.

Tidspunkt: Søndag den 16. oktober 2016, start kl. 13 og slut ca. kl. 17.

Mødested: Parkering og mødested ved det tidligere Vintersbølle Hospital, for enden af Vintersbølle Strand.

Mødested for vandløbstur/ mølleruten er p-plads ved Kulsbjerg Skole, Nyråd Afd., Bakkebøllevej 6, 4760 Vordingborg, kl. 13.

Arrangører: Kulsbjerg Skole, Nyråd Lokalråd, Lokalhistorisk Forening for Vintersbølle/Nyråd, Theisens Papirværk, FDF Ørslev-Vordingborg og Vordingborg Kommune.

Læs mere på naturenivordingborg.dk