KIF tilbyder flerårige aftaler om Aktivitetsstøtte

Fem foreninger tilbydes en flerårig aktivitetsstøtte.

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid har på et møde den 5. september besluttet, at tilbyde flerårige aftaler, til nogle af de foreninger der de seneste år har modtaget støtte fra Aktivitetspuljen.

Støtten er givet ud fra et skønnet niveau i forhold til tidligere ansøgninger.

Følgende foreninger tilbydes denne flerårige aftale for perioden 2019-2021:

  • Musikforeningen Cæcilia
  • Mødestedet Bernhard
  • Kunsthal44
  • Teaterforeningen Bøgestrømmen
  • Vordingborg Børneteater

Aftalerne skal støtte foreningernes samlede aktivitetsprogram og alle modtagere af en flerårig aftale skal opfylde kriterierne for Aktivitetspuljen og årligt aflægge regnskab for hvordan støtten er brugt.

De nævnte foreninger vil snarest modtage et brev om denne aftale.