Køkkenspand i beholderen til restaffald og madaffald

Husk at tag den op og brug den.

I de nye beholdere til madaffald og restaffald er der en køkkenspand med poser til madaffald og en sorteringsvejledning.

Kig efter spanden og tag den op inden du kommer affald i beholderen.

Læs om køkkenspand og poser til madaffald