Kom med forslag til Handicapprisen 2017

Indtil den 3. november kan man komme med forslag til hvem der skal have handicapprisen 2017.

Vordingborg Kommunes Handicapråd uddeler prisen til en enkeltperson, virksomhed, institution eller organisation, der har ydet en ekstraordinær indsats for mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i Vordingborg Kommune. Ved prisuddelingen sættes der fokus på modtageren og det gode eksempel.

Alle borgere har mulighed for at indstille kandidater til prisen, og alle kan modtage prisen. Forslaget skal være begrundet. 

Forslag skal sendes til Handicaprådet via e-mail på handicapraadet@vordingborg.dk. Fristen for indsendelse af forslag er fredag den 3. november 2017 kl. 12.00.

Overrækkelsen finder sted i december 2017 ved en ceremoni i byrådssalen på Vordingborg Rådhus. Ceremonien er åben for alle og tidspunktet vil blive annonceret i kommunens elektroniske fredagsnyhedsbrev og på siderne med Nyt fra Kommunen i Sydsjællands Tidende.