Kommentar til udspil for sundhedsreform

Sundheds-, Senior og Ældreudvalget er klar til flere opgaver, hvis pengene og ressourcerne følger med.

"Regeringens udspil til ny sundhedsreform er på flere områder et skridt i den rigtige retning, og vi er i Sundheds-, Senior og Ældreudvalget i Vordingborg Kommune klar til flere opgaver, hvis pengene og ressourcerne følger med," siger formand Mette Høgh Christiansen.

Helt rigtig at styrke lokale behandlingsmuligheder

Udspillet lægger op til flere nære sundhedstilbud og en styrket kommunal varetagelse af flere sundhedsydelser i samarbejde med de praktiserende læger og sygehuse. Udspillet lægger op til, at Vordingborg skal indgå i et såkaldt sundhedsfællesskab med kommunerne Guldborgsund og Lolland. Samtidig skal kommunen have et eller flere sundhedshuse, der rummer både læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale.

"For os er det afgørende, at en kommende sundhedsreform giver borgere i Vordingborg Kommune den bedst mulige behandling. Vi er enige i, at meget behandling foregår bedst tæt på borgerne. Vi løser allerede i dag både lette og komplicerede opgaver, bl.a. i hjemmeplejen og på rehabiliteringsområdet. Og vi tror på, at det er rigtigt at styrke de lokale behandlingsmuligheder," siger Mette Høgh Christiansen og fortsætter;

"En af fremtidens udfordringer bliver en stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser. Ikke mindst fra det stigende antal mennesker, der får en kronisk livsstilssygdom, herunder diabetes type 2 og lungesygdommen KOL. Derfor må alle i sundhedsvæsenet bringe alt i spil, hvis vi skal imødekomme denne efterspørgsel."

Nødvendigt med flere ressourcer

Vordingborg Kommune leverer i dag sundhedstilbud af høj kvalitet til flere kroniske patientgrupper og har derfor lagt nogle gode trædesten ind i reformen. Hvis reformen bliver til virkelighed, vil samarbejdet til praktiserende læger og sygehuse blive stærkere. Og det hilser Sundheds-, Senior og Ældreudvalget velkommen, men det kan ikke realiseres uden tilstrækkelige ressourcer.

"Det er for tidligt at sige, hvordan udspillet former sig i praksis. Men de nye tiltag vil koste penge og kræve mere sundhedsfagligt personale, og det skal regeringen finde penge til. Vi har allerede i dag spændt buen og kan ikke levere flere sundhedsydelser, medmindre ressourcerne følger med," siger Metter Høgh Christiansen.

Samme kvalitet på tværs af landet

Et andet punkt i reformudspillet er flere nationale retningslinjer for sundhedsydelserne.

"Man skal modtage behandling af samme høje kvalitet, uanset hvor i landet, man bor. Vi ser i dag væsentlige forskelle i både udbud og kvalitet af sundhedsydelser på tværs af regioner og kommuner. Og det er ikke rimeligt. Fælles standarder for behandling og sundhedstilbud er et godt skridt på vejen mod at sikre, at alle får tilbud af høj kvalitet," slutter Mette Høgh Christiansen og understreger, at man vil følge de kommende måneders forhandlinger nøje.