Kommunal opbakning til Aqua Park Møn

Aquapark Møns potentiale undersøges .

Arbejdet med Aquapark Møn blev igangsat i 2013. I modsætning til andre steder i Danmark – kan man bygge helt ned til vandkanten. Derfor vurderedes Aquapark Møn, i det landsdækkende Kystdestinationsprojekts slutrapport 2015, til at være et af kun tre feriecenter-projekter i landet, som har gode chancer for at tiltrække investorer.

Vordingborg Kommune har været samarbejdspartner på projektet lige fra starten af. Konkret har kommunen forbedret plangrundlaget for sukkerfabrik-området.

I 2015 søgte Vordingborg Kommune – og fik - statens godkendelse af Aquapark Møn under Forsøgsordningen for Kyst- og Naturturisme, som et af ti udvalgte projekter på landsplan. Nu har Udvalget for Økonomi, Planlægning og udvikling bevilget 300.000 kr. til at lave en fælles undersøgelse af potentialet for Aqua Park Møn og hvordan Vordingborg Kommune får mest gavn af projektet samt hvordan projektet bedst kobles på eksisterende turismeudviklingsplaner og planer for Stege by.