Kommunal selvstyrehavn er en succes

”Et stort og komplekst projekt der færdiggøres før tid og under budget”.

Det er sjældent det sker, at store projekter er færdige før tid, lever helt op til forventningerne og samtidig bliver billigere end forventet. Men det kan lade sig gøre. Det viser udbygningen af Vordingborg Havn, som Vordingborg Kommune i 2017 stillede en lånegaranti på 170,1 millioner kroner for.

Havnens optagelse af lån skulle bruges til en udvidelse af Vordingborg Havn i yderligere to etaper og en uddybning af sejlrenden og havnebassinet til en vanddybde på 10,4 meter.

Udvidelsen af havnen – som er en kommunal selvstyrehavn - skulle medføre betydelige investeringer fra eksisterende kunder på havnen og give mulighed for at tiltrække nye kunder. Desuden skulle den sætte havnen i spil som anlægshavn til etablering af den nye Storstrømsbro.

”Og man må jo sige, at havnebestyrelsen så helt rigtigt. Vordingborg Havn har levet helt op til forventningerne, og det var derfor det helt rigtige at stille en lånegaranti,” siger borgmester Mikael Smed.

”Både ved havnens anlægsprojekter og ved etableringen af den nye kornterminal, er der anvendt mange lokale virksomheder. Og udover at havneudvidelsen har skabt øget omsætning på havnen og dermed flere arbejdspladser både på havnen og i fx transportbranchen, så er Vordingborg Havn i dag også anlægshavn for den nye Storstrømsbro, hvilket igen har afledt en række positive effekter samfundsmæssigt for især Vordingborg Kommune men også økonomisk for Vordingborg Havn,” siger borgmesteren.

Han henviser til, at mange byggematerialer kommer med skib, hvoraf der skal betales skibs- og vareafgifter til havnen. Desuden bygger og betaler Storstrøms Bridge Joint Venture (SBJV) for en yderligere havneudvidelse som overdrages til Vordingborg Havn i 2023, og et stort dansk joint venture er ved at etablere nordens største bulk terminal på Vordingborg Havn. Endelig så investerer to lokale godser i ekstra lagerkapacitet med henblik på at betjene havnens kunder til kornopmagasinering.

Formand for havnebestyrelsen Poul A Larsen glæder sig også over de flotte resultater, som havnen har opnået indtil videre.

”Den igangværende udbygning og den øgede vanddybde har givet havnen mulighed for en helt ny profilering og markedsføring, og det kan vi mærke i et stigende antal henvendelser om at benytte havnen,” siger Poul A. Larsen, der også peger på, at en ny shippingvirksomhed har valgt at etablere sig på Vordingborg Havn, og at Yara ønsker en yderligere udvidelse af deres eksisterende gødningsterminal.

”Så vi må sige, at vi allerede nu står godt rustet til en fremtid, som ser både lys og spændende ud for Vordingborg Havn,” siger Poul A. Larsen.

I forhold til det oprindelige budget på de 170,1 mio. kr. er der anvendt ca.160 mio. kr. til det oprindelige byggeprojekts etape 2, etape 3 og uddybningen af sejlrenden. De sidste 10 millioner kroner har havnen investeret i ekstra tiltag, som yderligere 100 meter kaj, ekstra vand- og elinstallationer med selvbetjening og en ny anløbsbro til marinehjemværnet og til en slæbebåd. Dermed ender den samlede anlægsudgift – inklusiv ekstra faciliteter - på ca. 170 mio. kr

Udvidelsen af havnen er baseret på en bæredygtig udvikling, hvorfor der primært anvendes genbrugsmaterialer ved etableringen af de nye etaper. Det har været en stor succes, som havnen også i international regi gennem Interreg projekt DUAL Ports har fået ros for. Udover at det samfundsmæssigt er en god ide at spare på de naturlige ressourcer, har det også betydet væsentlige besparelser i anlægsomkostninger.

Byggeprojektet følger den overordnede tidsplan, og entreprenøren oplyser, at såfremt der ikke opstår uventede hændelser, forventer de at aflevere alle projekterne cirka 3 måneder før tid.

Som både borgmester og havneudvalgsformand konkluderer: ”Et stort og komplekst projekt der færdiggøres før tid og under budget”.