Kommunen halverer sin CO2-udledning

Næsten halvering af CO2-udledning som virksomhed fra 2008 til 2017.

Vordingborg Kommune satte sig i 2009 en række klimamål, dels for kommunen som geografisk område og dels for kommunen som virksomhed, og indgik i den forbindelse aftaler med EU og Danmarks Naturfredningsforening.

Den årlige opgørelse af CO2-udledning for Vordingborg Kommune viser, at vi igen i 2017 leverede en årlig CO2-reduktion på over 2%. Kommunen har således siden 2008 reduceret CO2-udledningen med mere end 4.000 ton. Fra 8.753 ton til 4.678 ton. Reduktionen svarer til udledningen fra ca. 300 husstande. Kommunens aktiviteter omfatter bygningsopvarmning, el-forbrug, kørsel og gadebelysning.

” Det er et flot og målrettet arbejde Vordingborg har gjort som klimakommune. Og det er glædeligt, at Vordingborg holder fast i at fortsætte ad samme spor, for det er nødvendigt at blive ved med at reducere CO2 udledningen – siger Jens la Cour, kampagneleder for klimakommuner i Danmarks Naturfredningsforening”

Den massive reduktion kan tilskrives en bred men fokuseret indsats i forhold til de fire indsatsområder:

  • Optimering af kommunens bygningsmasse, hvor der er foretaget forbedringer af bygningerne og sket en større omstilling fra fossile brændsler (olie og naturgas) til vedvarende energi i form af varmepumper og fjernvarme.

  • Besparelse på el-forbruget i kommunens bygninger gennem bevidsthed i forhold til forbrug, intelligent styring og nye energibesparende lyskilder (LED-belysning). 

  • Udskiftning af gadebelysningen til LED-belysning, som giver store besparelser i forhold til de tidligere anvendte lyskilder.

  • Optimering af den kommunale bilpark, hvor der gennem fokus på økonomien bliver anvendt mindre biler som kører længere på literen, og dermed udleder mindre CO2

    Men selv om det går rigtigt godt med at mindske COudledningen, så fortsætter arbejdet med det. 

”Selv om vi har halveret vores udledning, så forsætter den brede indsats til gavn for klimaet. Indsatsen følger Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredning, hvor Vordingborg Kommune fortsat er forpligtiget til at levere CO2-reduktioner på 2% om året frem til 2025,” siger borgmester Mikael Smed.

Det er formanden for Udvalget for Klima og Miljø Else-Marie Langballe Sørensen helt enig i. ”Det er glædeligt, at vi efterlever vores ambitioner på klimaområdet. Vi vil i de kommende år forsætte det gode arbejde, så vi også i 2025 kan være stolt af resultaterne,” siger hun.