Kommunen har fået et Udsatteråd

Medlemmerne er nu udpeget.

Efter at have søgt kandidater til et nyt Udsatteråd udpegede Social- Og Psykiatriudvalget den 7. august de seks medlemmer der kommer til at være i rådet.

Formålet med Udsatterådet er at give et talerør til de borgergrupper, som kan have udfordringer med at blive hørt. Målgruppen er hjemløse, sindslidende, kriminelle, misbrugere, prostituerede, ensomme, økonomisk udsatte og personer med sjælden tilknytning til arbejdsmarkedet.

De 6 medlemmer af det nye udsatteråd er: Claus H. Kjer (Skipper), Jonna Mørup, Jørgen Hansen, Hanne Hindborg Larsen, Helle Buch og Sandra Zafnes.

Formanden for Social og psykiatriudvalget, Jesper Berring-Poulsen, er meget glad for, at der nu er udpeget 6 udsatte borgere til rådet

”Det var et ønske i vores konstitueringsaftale, at vi ville have et Udsatteråd i Vordingborg Kommune. Jeg er derfor glad for, at det nu er lykkes, da det er meget vigtigt for mig, at de udsatte får mulighed for at blive hørt,” siger han.

”Det var også meget vigtigt for mig, at de udsatte vidste besked om det kommende råd. Derfor har jeg har derfor, sammen med en medarbejder fra kommunen, været rundt på værestederne og misbrugscentret for at fortælle om det. Vi har også hængt sedler op på de steder, hvor de udsatte typisk vil komme. Og det gav frugt. Vi havde en god dialog og der var hele 19 personer, der gerne ville med. Vi udpegede så seks af dem til Udsatterådet,” siger Jesper Berring-Poulsen

Kravene til de personer der skal sidde med i Udsatterådet er, at de skal være bosat, eller har seneste registrerede adresse i Vordingborg Kommune og at de tilhører, eller har tilhørt, målgruppen.

19 personer havde tilkendegivet deres interesse, så det var en svær opgave for Udvalget for Social og Psykiatri at udpege de endelige medlemmer. I udpegningen er der lagt vægt på, at medlemmerne repræsenterer målgruppen for Udsatterådet så bredt som muligt. Her har udvalget taget udgangspunkt i de oplysninger, som personerne har opgivet, da de tilkendegav deres interesse for at være medlem. Udvalget valgte også at tillægge den geografiske spredning betydning.

Udvalgsformanden, Jesper Berring-Poulsen siger afsluttende: ”Nu går arbejdet i gang med at finde en dato for det konstituerende møde i samarbejde med de udpegede medlemmer, og jeg glæder mig til de kommende møder og gode dialoger med de udpegede.”