Konflikt vil påvirke kommunens drift og service

Se på vores hjemmeside hvad en konflikt vil påvirke.

Der er varslet konflikt på det offentlige arbejdsmarked, og selvom der er fastsat datoer for hvornår henholdsvis en strejke og en lockout kan starte, så vil det kunne ske væsentligt tidligere, hvis forligsmanden opgiver yderligere forhandlinger.

Hvis der udbryder konflikt vil det påvirke kommunens drift og service. Vi vil ikke kunne levere den samme service og betjening som normalt på mange områder, og det vil være svært at komme i kontakt med mange af vores afdelinger og medarbejdere.

Da forligsmanden endnu engang har udsat de faglige organisationers strejkevarsel og KL's lockoutvarsel med 14 dage, så kan en eventuel strejke tidligst starte søndag den 6. maj og en eventuel lockout tidligst lørdag den 12. maj.

Opgiver forligsmanden at nå et resultat inden da, kan en konflikt dog starte på femtedagen efter denne beslutning.

Du kan på vores hjemmeside www.vordingborg.dk følge med i, hvad en konflikt kommer til at betyde for den kommunale service.