Kontrolgruppen gør en forskel

Kommunens kontrolgruppe har i 2017 opnået et resultat på 6,5 millioner kr.

Kontrolgruppen blev oprettet i 2009 og har til formål at sikre, at borgere og virksomheder, der modtager ydelser fra det offentlige, er berettiget til at modtage disse ydelser. Kontrolgruppens opgave er derfor at følge op på anmeldelser og henvendelser for at undersøge om grundlaget for at udbetale ydelser er i orden.

I 2017 er kontrolgruppens samlede resultat – på opnåede besparelser og tilbagebetalingskrav – i alt 6,5 mill. Den statslige andel udgør 2,0 mill. og den kommunale andel udgør 4,5 mill. I forhold til den kommunale andel, der vedrører Vordingborg Kommune, udgør de fremtidige besparelser 4,2 mill. Tallet dækker over, hvad det havde kostet kommunen i uberettigede ydelser, såfremt der var sket udbetaling. Tilbagebetalingskrav i 2017 udgør de resterende 0,3 mill. og er dermed midler som kommunen forventer at inkasseret fra de borgere og virksomheder, der har fået for meget udbetalt.

Indsatser i 2017

Kontrolgruppen kan ikke løfte sin opgave alene, men er afhængig af et godt og tæt samarbejde med mange forskellige afdelinger og medarbejdere. Det gode resultat i 2017 bygger i væsentlig grad på følgende indsatser:

  • Et rigtig godt samarbejde med flere interne afdelinger i Vordingborg Kommune, både i den forebyggende del og i egentlige kontrolsager, hvor medarbejdere er blevet bedre til at aflevere deres undring til kontrolgruppen.
  • Kontrolgruppen har sammen med folkeregistret haft stor fokus på at nedbringe antallet af borgere som står uden fast bopæl / ukendt adresse.      
  • Et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, primært Udbetaling Danmark, SKAT og lokalpolitiet i Vordingborg.
  • Kontrolgruppen har gennemført virksomhedskontroller, og så har kontrolgruppen og sygedagpenge også i 2017 haft fælles kvartårlige service- og kontrolbesøg.

Den forebyggende indsats og gode samarbejde betyder, at kontrolgruppen i flere tilfælde har fået fat i sagerne langt tidligere og i flere tilfælde så tidligt, at der ikke er nået at ske udbetaling af uberettigede ydelser. Dertil kommer, at den forebyggende og hurtige indsats fra flere interne afdelinger og kontrolgruppen i fællesskab har været medvirkende til, at der ikke er så mange tilbagebetalingskrav, hvilke er meget positivt da det er krav som er svære at opkræve efterfølgende.