Kræver handling nu efter skraldefusk

Renovatørs blanding af restaffald og madaffald fører til skarp kritik.

Det er en vred byg, land og miljøchef i Vordingborg Kommune Rolf Hoelgaard, der har konstateret, at enkelte medarbejdere hos Urbaser, som henter affald i hele kommunen, i flere tilfælde har blandet madaffald sammen med restaffald, når de har tømt affaldsbeholderne.

”Vi har af TV Øst fået forevist nogle optagelser, som viser, at madaffaldet ved mere end 20 tømninger er blevet hældt sammen med restaffaldet. Det betyder, at madaffaldet er endt i forbrændingsanlægget i stedet for til bioforgasning, som er hele hensigten med sorteringen. Det kan vi under ingen omstændigheder tolerere, og vi har derfor allerede i dag den 5. april haft et telefonmøde med renovatøren og krævet øjeblikkelig og kontant handling,” siger Rolf Hoelgaard.

”Når man indfører en ny affaldsordning, hvor borgerne skal sortere affaldet, som vi har gjort, så er det afgørende, at borgerne kan have tillid til, at det nytter at gøre den ekstra indsats for miljøet. Og det gør det. For vi kan se, at vi gennem længere tid har haft kraftigt stigende mængder madaffald, og det tyder heldigvis ikke på, at der sker sammenblanding i større omfang,” siger Rolf Hoelgaard.

Han henviser til, at der i 1. kvartal 2019 i alt er indsamlet 804 ton madaffald, hvilket lever op til de mål og forventninger Vordingborg Kommune har haft til madaffaldsmængderne ved indførelsen af de nye affaldsordninger.

”Det er en meget præcis og entydig opgave, vi har bestilt hos Urbaser - at få tømt en beholder til restaffald og madaffald i en bil, der er inddelt i et kammer til madaffald og et kammer til restaffald, og jeg kan ikke umiddelbart se nogen undskyldning for, at de pågældende medarbejdere ikke har sorteret affaldet korrekt i bilen. De er forpligtet til at lægge en seddel til husstande, hvis affaldet ikke er sorteret korrekt i beholderen, men det er heller ikke sket. Så intet tyder på, at det er fejlsortering hos borgerne, som er årsag til sammenblandingen,” siger Rolf Hoelgaard.

Kontrakten med Urbaser indeholder en klausul om, at Vordingborg Kommune kan kræve medarbejdere fjernet fra arbejdet, hvis det viser sig, at de ikke overholder kontrakten.

”Om det er en klausul vi vil kræve bringes i anvendelse i dette tilfælde afgør vi, når vi har fået en redegørelse fra Urbaser. En redegørelse vi skal have senest tirsdag den 9. april. Vi hverken kan eller vil leve med, at der skabes usikkerhed om hvorvidt vores affaldsordning fungerer. Derfor tager vi også dette meget alvorligt,” siger Rolf Hoelgaard.

Byg, Land og Miljøchefen slutter af med en tak til de borgere, som har været medvirkende til, at sagen er kommet frem.

”Vores borgere skal kunne have tillid til, at affaldssorteringen sker korrekt, og tallene tyder heldigvis på, at der her er tale om nogle enkeltstående tilfælde. Så det her må ikke blive en undskyldning for ikke at fortsætte det gode arbejde med at sortere affald, som vores borgere gør.”

Urbaser beklager overfor Vordingborg kommune og borgerne, at de har enkelte medarbejdere, der ikke overholder deres gældende instruks for korrekt tømning af affaldsbeholderne.

De konkrete handlinger der er sket vil få konsekvenser overfor de enkelte medarbejdere. Urbaser vil gøre alt, hvad der er muligt for at stoppe dette øjeblikkeligt og fremadrettet.

 Urbaser sætter nedenstående aktiviteter i værk for at hindre lignende gentagelser.

  • Alle medarbejdere indkaldes til informationsmøde vedr. det skete.
    Samtlige medarbejdere vil få gentaget instruks i korrekt tømning.
  • Samtlige medarbejdere skal underskrive, at de har modtaget og forstået instruksen.
  • Medarbejderne vil blive informeret om, at skulle der være ansatte der, mod forventning, ikke overholder instruksen vil dette få øjeblikkelige konsekvenser for ansættelsesforholdet.
  • Fremadrettet må der kun være én to-kammeret beholder på liften ad gangen.
  • Der vil blive foretaget visuel stikprøve kontrol på aflæsningsstedet for at kontrollere, at der ikke forekommer sammenblanding af affaldet.
  • Der vil blive foretaget visuel stikprøve kontrol i distrikter for at se, om medarbejderne udfører tømninger korrekt.