Kultur, Idræt og Fritids tiltag i folkeskolen

Styrkelse af samarbejde mellem skoler, dagtilbud og folkeoplysende foreninger.

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid har afsat en halv million kroner til kultur, idræt og Fritids tiltag i folkeskolen.

Det betyder blandt andet at alle elever i Vordingborg Kommunes indskoling fra august 2019 får en ekstra musiklærer med i musikundervisningen. Det vil sige, at der i 20 uger på et skoleår, vil være to lærere tilknyttet musikundervisningen i kommunens folkeskoler. Det vil være klassens faste musiklærer, der sammen med en musiklærer fra Vordingborg Musikskole, skal stå for undervisningen sammen.

Igennem flere år har denne form for musikundervisning været benyttet med stor succes, i en del af Vordingborg kommunes 0. klasser. Det har vist sig at gavne elevernes interesse for musik, hvilket er i tråd med Vordingborg Kommunes vision, om et bredt og alsidigt kulturliv.

Satsningen med mere musikundervisning fra 0-3 klasse starter til august 2019 og omfatter i alt 63 klasser.

De to udvalg har i den toårige periode projektet løber afsat 675.000 kr.

350.000 kr. placeres i en foreningspulje, som kan ansøges af folkeoplysende foreninger, i samarbejde med folkeskolerne, i hele Vordingborg Kommune. Dette for at kunne tilbyde undervisning for folkeskoleelever i skoletiden, med et specifikt læringsforløb, i samarbejde med skolerne. Det skal understøtte og hjælpe skoler, daginstitutioner, og lokale folkeoplysende foreninger med, at få etableret et samarbejde.

Det kan for eksempel være et samarbejde mellem en spejderklub, en teater eller idrætsforening, som i samarbejde med skolen/institutionen tilrettelægger et forløb, hvor eleverne flytter undervisningen ind i foreningen, og lærer om eksempelvis skuespil eller spejderlivet, med fokus på et specifikt emne, relateret til de fag de kender fra folkeskolen.