Kultur på recept

Med 1,2 mio. fra Sundhedsstyrelsen bliver kulturelle oplevelser fra 2017 et nyt rehabiliteringstilbud.

Fra januar 2017 får en række borgere med stress, lettere depression eller angst mulighed for at få ”Kultur på recept”. Det står fast, efter at Vordingborg Kommune netop har fået bevilget 1.28 mio. fra Sundhedsstyrelsen til at udvikle og teste et nyt 10-ugers forløb, hvor kulturelle oplevelser bliver den bærende del af et nyt rehabiliteringstilbud.

Formændene for de tre involverede politiske udvalg, Kim Petersen, Eva Sommer-Madsen og John Pawlik, er særdeles glade for bevillingen:

"Det er et spændende udviklingsprojekt, vi nu bliver en del af. Erfaringer fra Sverige viser gode resultater af at kombinere sundhedsindsatser med kulturelle aktiviteter. Kultur kan være med til at styrke netværk, selvforståelse og livslyst og dermed også sundhed, hverdagsliv og job. Vores opgave bliver nu at udvikle lignende forløb, som passer til danske forhold og lokale muligheder.

"Vi er den ene af kun fire kommuner, der har fået bevilget penge under satspuljen Kultur på recept, og det kan vi godt være stolte af. Vi skaber ny viden, og vores erfaringer vil være med til at danne grundlag for nationale anbefalinger til landets øvrige kommuner."

"Vi samarbejder allerede tværfagligt om rehabiliteringsforløb og har også gode erfaringer med at koble kultur og sundhed, eksempelvis med vores KOL-kor, demensdans og Fodbold for mænd med alvorlig sygdom. Men det nye projekt giver os mulighed for at hjælpe borgere i jobcentret videre på en helt ny måde, og vi glæder os meget til at følge resultaterne."

Kultur bliver omdrejningspunktet

Et forløb varer 10 uger med 3 aktiviteter ugentligt. Aktiviteterne veksler mellem deltagerinvolvering og oplevelser. Deltagerne modtager ved opstart samtidig et såkaldt kulturklippekort, som giver rabat eller gratis adgang til kulturinstitutioner i kommunen. Aktiviteterne og undervisningen varetages alene af kulturprofessionelle, da det er kulturaktiviteten og ikke sygdommen, der er i fokus. Forløbet skal i sidste ende give deltagerne overskud til bedre at kunne mestre hverdagen.

"Vi er glade for, at Sundhedsstyrelsen igen har imødekommet en projektansøgning fra os og dermed vist tillid til, at Vordingborg Kommune kan være med i forreste række i udviklingen af nye metoder, slutter de tre udvalgsformænd.

Lokale kulturinstitutioner bliver vigtigste aktører

Projektet samarbejder på tværs af sundheds-, kultur og arbejdsmarkedsområdet. Samtidigt er der allerede indgået aftaler med en række lokale kulturinstitutioner om at deltage i projektet. Indtil videre skal blandt andre Musikskolen, Billedskolen, Bibliotekerne, Stars, Cantabile 2, Museerne Sydøst Danmark, Musikforeningen Cæcilia m.fl. stå for konkrete aktiviteter i forløbet, og det er planen at skabe endnu flere samarbejdsaftaler gennem projektperioden.

BEMÆRK: Tilføjelse til pressemeddelelsen pr. 16/1-2017: Projekt Kulturstyrke har nu fastlagt en driftsmodel og indgået samarbejdsaftaler med en række kulturaktører. Projektet indleder derfor ikke nye samarbejder med andre kulturaktører.

FAKTA

• Projekt Kulturstyrke varer 3 år og løber fra 1. oktober 2016 – 1. oktober 2019.

• Vordingborg Kommune modtager i alt 1.282.100 kr. fra Sundhedsstyrelsen.

• Sundhedsstyrelsen har oprettet den ansøgte satspulje Kultur på recept på baggrund af gode erfaringer fra Region Skåne i Sverige.