Kulturarkaden er åben igen

Kulturarkaden er genåbnet for alle aktiviteter, men der er fortsat en del oprydning på kontorer.

Da den gamle Aalborg Portland silo fredag den 6. april blev sprængt væltede den den forkerte vej og ødelagde hjørnet af Kulturarkaden, så alle kontorer ud mod øst (der hvor siloen stod) blev ødelagt. Resten af biblioteket og musikskolen slap heldigvis mere uskadt fra uheldet. Som en del af sikkerhedsprocedurerne var Kulturarkaden blevet tømt for mennesker inden sprængningen, så der kom ikke nogen til skade ved uheldet.

Midt & Sydsjællands Brand & Redning arbejdede hele fredag aften og nat på at sikre bygningen mod flere sammenstyrtninger. Det foregik med hjælp fra deres frivillige brandmænd og Beredskabsstyrelsen.

Den hurtige indsats betød, at bibliotekets og musikskolens personale allerede lørdag formiddag kunne få adgang til lokalerne igen og få overblik over skadernes omfang. Lørdagen blev også brugt på at genetablere alarmsystemer og flere elektriske installationer mv. Og allerede tirsdag den 10. kl. 12. kunne Kulturarkaden igen slå dørene op for borgerne.

Der er nu ryddet op og alle bøger er støvet af. Der er bestilt oprydningfirma, som den næste uge vil påbegynde oprydning og nedpakning af de 200 kvadratmeter kontorlokaler. Herefter kommer taksator igen, og det egentlige vurderingsarbejde kan påbegyndes. 

Hvad angår selve sprængningen af siloen, så blev den foretaget efter, at Vordingborg Kommune i efteråret 2017 gav tilladelse til nedrivning af siloen for at give plads til opførelsen af et nyt byggeri, som er projekteret til at blive en kombination af hotel, boliger og liberalt erhverv.

Ansvaret for at undersøge, hvad der gik galt og om det kunne være undgået ligger nu hos politiet og det firma, som stod for sprængningen