Kummer på Slotstorvet

Blomsterkummer skal regulere farten over torvet.

I 2015 blev det konstateret, at der køres med forholdsvist høje hastigheder i gågadezonen på Slotstorvet, hvor der er skiltet med en anbefalet maksimal hastighed på 15 km/t.

Den visuelle effekt af en stor åben plads har dog ikke givet bilisterne en naturlig hastighedsopfattelse som stemte overens med dette. Derfor er det næppe bevidst, at nogle af bilisterne kørte lidt hurtigere end anbefalet.

Vordingborg Kommune har derfor besluttet at hjælpe bilisterne til at finde en mere passende hastighed ved at ændre på det visuelle indtryk. Det er gjort ved at opsætte blomsterkummer for at indsnævre kørearealet til 5 m. Det svarer til to køresporsbredder ved meget lav hastighed efter Vejdirektoratets vejregler. To biler kan således mødes, men kommunen kan konstatere, at flere bilister end forventet afholder sig fra at passere kummerne samtidigt med modkørende. Nogle bilister har desværre også så travlt, at de vælger at køre til højre om kummerne, hvilket absolut ikke er hensigten. Kommunen vil derfor evaluere afstanden imellem kummerne i starten af 2017.

Der vil ikke blive skiltet yderligere i forbindelse med tiltaget, fordi bilisterne i forvejen skal udvise en særlig agtpågivenhed i gågadezoner. Dog har kommunen sat reflekser på kummerne for at øge synligheden i mørke.

I forbindelse med valget af blomsterkummerne, har der blandt andet været fokuseret på, at kummerne ikke må være så høje, at de kan komme til at skjule fodgængerne. Der er også taget æstetiske og praktiske hensyn, da Slotstorvet rummer mange arrangementer mv., som kræver midlertidige ændrede indretninger.