Lær din genbrugsbeholder at kende

Hvorfor er rummet til pap og papir så lille, hvorfor skal affaldet ligge løst?

Din genbrugsbeholder har to rum - et til metal, glas og hård plast og et til papir og småt pap. Affaldet skal ligge løst, det må ikke puttes i poser.

Dit metal, glas og hård plast skal være let skyllet og fri for rester, så det ikke tiltrækker skadedyr og udgør en sundhedsmæssig risiko for dem, der modtager det til videre bearbejdning.

De tre dele sorteres automatisk på et anlæg og herefter afsættes det til videre genbrug. Pga. sorteringen er det vigtigt, at materialerne ligger løst.

Rummet til papir og pap er bl.a. til reklamer, aviser, papir og småt pap. Det er vigtigt, at pappet ikke er for stort, for så sætter det sig fast i beholderen. Stort pap kan afleveres på genbrugspladsen eller til storskrald. Småt pap er især emballagepap fra din husholdning - pakken fra din tandpasta, din æggebakke og i den dur.

Din genbrugsbeholder tømmes hver 4. uge, se hvornår i tømmekalenderen via selvbetjeningen MIT AFFALD.

Rumopdelingen i genbrugsbeholderen

Din genbrugsbeholder har en 60/40 opdeling. Erfaringer fra andre kommuner har vist, at netop dén opdeling er den mest optimale for flertallet.

I den gamle ordning havde du en papirbeholder på 240 liter, som blev tømt 6 gange årligt. Nu har du i stedet 96 liter, som tømmes 13 gange årligt. Det betyder, at du før havde 27,7 liter til papir pr. uge og nu har 24 liter pr. uge til papir og småt pap.

Faldende papirmængder

Vi hører fra flere, at de mener, at rummet til småt pap og papir er for lille. I den forbindelse gør vi opmærksom på, at skillevæggen hverken kan eller må flyttes. Det skyldes, at beholderen dermed ikke matcher skraldebilerne og tømning ikke er muligt.

Størrelsen på rummet til papir og småt pap skyldes i høj grad, at mængderne af papir er dalet kraftigt de senere år, og tendensen ser ud til at fortsætte. Derfor matcher rummet til papir og småt pap både det nuværende, men også fremtidens behov.

De seneste 8 år er indsamlingspotentialet for papir faldet med 55,5 kg pr. husstand om året. Indsamlingspotentialet er beregnet af Miljøstyrelsen og viser den mængde, som ville kunne indsamles, hvis borgerne afleverede 100 % af deres papir til genbrug.

Ikke nok plads i genbrugsbeholderen?

Hvis du har for lidt plads i din genbrugsbeholder, har du mulighed for at samle affaldet i klare sække (vigtigt at du her holder pap og papir adskilt fra metal, glas og hård plast, som det er tilfældet i beholderen).

De ekstra sække kan afhentes som storskrald - husk at bestille.

Hvis du tit har for meget affald til genbrug, kan du få en ekstra genbrugsbeholder. Det koster ikke ekstra. Kontakt da Vordingborg Kommunes callcenter på tlf. 55 36 24 39.

Læs mere om genbrugsbeholderen