Landsbyhøjskole

Første landsbyhøjskole på Sjælland er gennemført.

Hvis der skal være mere liv på landet, så skal beboerne skabe det selv! De landsbyer og lokalsamfund der mestrer at samarbejde, koordinere og sætte sig selv på dagsordenen vil have større chance for at overleve, mens lokalsamfund der læner sig tilbage og håber, at der kommer nogen og gør det for dem, vil dø hen.

Den melding bliver mere og mere udbredt også blandt kommuner, der er bundet af stramme økonomiske aftaler.

Derfor var Vordingborg, Faxe og Slagelse gået sammen om et projekt, der skal skabe handlekraftige landsbyer og lokalområder. Projektet hedder Landsbyhøjskolen, og handler om at give ildsjæle konkrete fif og færdigheder til udvikling af deres lokalsamfund. 40 deltagere var tilmeldt til Landsbyhøjskolen, hvoraf halvdelen var medlemmer af lokalråd og foreninger i Vordingborg kommune.

Landsbyhøjskolen er startet op af den tidligere forstander på Ryslinge Højskole på Fyn, Tyge Mortensen. Landsbyhøjskolen gennemførtes for første gang på Sjælland på Bosai Idrætshøjskole ved Præstø fra onsdag den 27. april til søndag den 1. maj.

De deltagende kursister, skulle i løbet af de fire højskoledøgn netværke, inspirere, blive inspireret og lære nyt, som de kunne tage med hjem til deres respektive lokalsamfund. Som kronen på værket skulle de om lørdagen på egen hånd stå for at planlægge og afholde et borgermøde i et lokalsamfund i en af de tre kommuner.

Borgmester i Vordingborg, Knud Larsen, der selv har en fortid i højskolebevægelsen udtaler; ”I alle danske kommuner snakker vi rigtig meget om samskabelse. Vordingborg Kommune valgte at støtte dette gode initiativ, da Landsbyhøjskolen netop havde fokus på at styrke det aktive medborgerskab så samskabelsen mellem Kommune og lokalsamfund kan styrkes. Det handler om, at vi som kommune investerer i vores ildsjæle, så de bliver bevidste om de fif og færdigheder, der skal til for at sætte gang i udviklingen af vores lokalområder og landsbyer”.

ÅBNE ARRANGEMENTER MED KENDTE FOREDRAGSHOLDERE

I forbindelse med højskoleopholdet afholdtes tre åbne arrangementer, som alle kunne deltage i.

Første arrangement var onsdag den 27. april, hvor Steen Møller fortalte om ’Alternative samfund, der kan give nye muligheder i landdistrikter’. Steen Møller er grundlægger af Økolandsbyen og andelsforeningen Friland på Djursland. Han er tidligere landmand og økobygger, og har bl.a. på DR-TV vist, hvordan en landsby kan grundlægges og udvikles med minimal belastning af naturen. Beboerne i Friland har eksperimenteret med at udvikle nye metoder til økologisk og økonomisk bæredygtige byggerier, f.eks. ved hjælp af halm, hør og muslingeskaller.

Andet arrangement var torsdag den 28. april, hvor professor Steen Hildebrand berettede om lokalsamfunds bæredygtighed og ’resiliens’. Resiliens betyder modstandsdygtighed eller evne til at modstå påvirkninger udefra. Steen Hildebrand konkretiserede de to begreber i både en global og en lokal sammenhæng.

Tredje arrangement var søndag den 1. maj, hvor kursisterne præsenterede ugens erfaringer for fremmødte borgere fra de medvirkende landsbyer, inviterede politikere og interesserede.

Alle arrangementer fandt sted på Bosai Idrætshøjskole, Evensølundvej 5, 4720 Præstø