Lemper reglerne for vielser

Nu lempes kravene til dokumentation i forbindelse med vielser af udenlandske par.

Vordingborg Kommunes udvalg for økonomi, planlægning og udvikling har besluttet, at det fremover, i visse tilfælde, kan blive nemmere for udenlandske par at blive viet i Vordingborg Kommune.

Det betyder, at flere udenlandske par fremover kan blive viet på baggrund af en tro og love erklæring, hvis det forventes, at de vil have større vanskeligheder med at fremskaffe en civilstandsattest eller anden dokumentation fra deres hjemlande på, at de er ugifte.

Lempelsen af den administrative praksis skal gøre det nemmere for lokale bryllupsarrangører at tiltrække udenlandske par, som ønsker at blive viet i Vordingborg Kommune.

Den nye praksis skal gøre, at man fremover undgår situationer, hvor udenlandske bryllupspar forgæves forsøger at fremskaffe den nødvendige dokumentation fra hjemlandet. I de situationer kan de blive viet ved at underskrive en tro og love erklæring, fremvise pas og anden relevant dokumentation fx skilsmissepapirer.

Problemer med at fremskaffe den nødvendige dokumentation kan fx opstå, hvis brudeparrets hjemland ikke udsteder civilstandsattester.

Håndteringen af disse situationer skal naturligvis foregå inden for lovens rammer og leve op til Ankestyrelsens vejledning. Ankestyrelsen har i sine kommentarer til vejledningen tidligere understreget, at det er vigtigt, at kommunerne undersøger parternes civilstand for at undgå identitetssnyd og bigami og forhindre, at vielser i Danmark bliver brugt til fx at omgås hjemlandets love og regler.

Vordingborg Kommune har de seneste år viet cirka 100-120 udenlandske par om året. Det er sket i samarbejde med tyske og lokale ægteskabsbureauer, uden at det har givet nogen væsentlige udfordringer i forhold til krav om civilstandsattester.