Lettere at gøre en forskel

Integrationsrådet har gjort det lettere at søge om midler i rådets pulje.

Integrationsrådet har nu gjort det lettere at gøre en forskel, idet puljemidler fra rådets pulje nu udbetales forud for aktiviteten, hvis rådet godkender ansøgningen.

Integrationsrådet har i 2018 afsat 20.000 kr. i en pulje. Både foreninger, organisationer, privatpersoner m.fl. kan søge om midler til mange forskellige aktiviteter med fokus på integration. Integrationsrådet har blandt andet bevilliget midler til:

• Multikulturel sommerfest / fællesspisning

• Musikalsk legestue for børn og voksne

• Opstart af integrations-café og lektiehjælp

Rådet lægger vægt på, at puljemidlerne anvendes til fællesskabsorienteret aktiviteter, der styrker integrationen og et aktivt medborgerskab. Derfor støtter rådet ikke aktiviteter, der kun tilgodeser enkeltpersoner.

Læs mere om puljen og find ansøgningsskema

Hvis du har spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte Integrationsrådets koordinator Cecilie Berg Mikkelsen: cemi@vordingborg.dk eller 55 36 23 45 / 23 61 93 45.