Likviditeten i Vordingborg Kommune er i bedring

Den gennemsnitlig kassebeholdning er i positiv fremgang.

Efter flere års nedgang viser den gennemsnitlige kassebeholdning i Vordingborg Kommune nu positive tendenser.

Likviditeten i forhold til kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige kassebeholdning set et år bagud, har siden foråret 2013 været faldende fra ca. 230 mio. kr. til 44 mio. kr. ultimo august 2016. Likviditeten har herefter vist stigende tendenser og er ultimo februar 2017 opgjort til 88,8 mio. kr.

Årsagen til forbedringen i likviditeten skal primært findes i det gode resultat i regnskabet for 2016, som endte på et driftsoverskud på 53,7 mio. kr. mens anlæg endte ud med et overskud på 66,9 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Derudover er der i budget 2017 budgetteret med en kassehenlæggelse på 10 mio. kr., hvilket også er med til at forbedre likviditeten.

Målsætningen for likviditeten i forhold til kassekreditreglen er i Vordingborg Kommune, at den skal ligge imellem 100 og 200 mio. kr.

Prognosen for likviditeten viser på nuværende tidspunkt en fortsat positiv udvikling og det forventes, at likviditeten vil runde 100 mio. kr. primo maj 2017.

Forventningen er, at likviditeten ultimo 2017 vil være steget til 121,8 mio. kr.