Løvfrø-tur til Sydgårdens arealer

Kom med på løvfrø-tur den 13. maj.

Findes der noget bedre end løvfrøernes kvækken på en lun sommeraften i maj?

Tag med på denne aftentur, hvor vi besøger de nye vandhuller på Sydgårdens arealer og lytter efter løvfrøer.

I slutningen af april og maj kan man være heldig at høre løvfrøerne kvække, når det begynder at mørknes. Ved dagslys kan man se frøerne sidde i typisk 1-2 meters højde på især brombærblade. Da de er lige så grønne som bladene, er de meget svære at få øje på.

Løvfrøen og naturplejeprojekt

Løvfrøen er en sjælden padde, som kun findes få steder i kommunen, blandt andet i det fredede naturområde Bøndernes Egehoved tæt ved Sydgårdens arealer. Det er Danmarks mindste padde, som kan klatre i buske og træer. Med de nye vandhuller ønsker man at forbedre løvfrøernes muligheder for at yngle i området.

Hør om naturplejeprojektet, løvfrøernes biologi og om kommunens korridorprojekt til gavn for bl.a. padderne.

Husk praktisk tøj, gummistøvler, lommelygte og kaffe/the.

Lodsejer, Svend Erik Jensen, paddeekspert Henrik Bringsøe og naturvejleder, Elise Hvelplund Brink guider turen rundt.

Tidspunkt: Fredag den 13. maj, start kl. 21.30 og slut ca. 22.30.

Mødested: Parkering ved Sydgården, Roneklintvej 27, 4720 Præstø.

Naturprojekt ved Roneklint på Sydgården

I 2014 blev der i et samarbejde mellem Vordingborg Kommune og lodsejer Svend Erik Jensen, anlagt to paddevandhuller på Sydgårdens §3 naturbeskyttede arealer ved Roneklint.

På det fredede naturområde, Bøndernes Egehoved, er der 5-6 tilsvarende vandhuller, hvor der findes en mindre bestand af den sjældne Løvfrø.

Ønsket er at bestanden af løvfrøer kan brede sig til disse nye vandhuller. Der er fjernet træer og buskopvækst rundt om søerne, så der ikke er skygge rundt om vandhullerne, især frit vandspejl mod syd. De lavvandede, lysåbne vandhuller opnår herved så høj en temperatur som muligt, hvilket giver de bedste vilkår for paddeæggene. For at forhindre at arealerne gror til i tagrør og krat bliver arealerne afgræsset af seks kælvekvier af den vinterhårdføre irske race Dexter.

Lodsejer, Svend Erik Jensen, arbejder på et projekt med etablering af flere vandhuller til gavn for forskellige arter af padder, herunder Løvfrø og Springfrø, samt etablering af stengærde som begunstiger bestanden af Mark-firben i området. Desuden samarbejder Svend Erik med Jungshoved Stiudvalg om et Naturprojekt med forbedret stiadgang og mulighed for overnatning i shelter på Sydgårdens arealer.