Løvfrøerne gav koncert i nattemørket

Stort fremmøde og mange løvfrøer på løvfrøtur til Sydgården og Bøndernes Egehoved.

Knap 50 deltagere fra både nær og fjern var mødt op til aften-løvfrøtur til Sydgårdens arealer og Bøndernes Egehoved nær Roneklint den 13. maj for at lytte til den lille løvfrø, som netop nu kan høres kvække fra vandhullerne efter mørkets frembrud.

Turen var arrangeret af Vordingborg Kommune i samarbejde med lodsejer Svend Erik Jensen, paddeekspert Henrik Bringsøe samt Danmarks Naturfredningsforening i Vordingborg.

Løvfrøer ankommet til de nye vandhuller

Turen startede på Svend Erik Jensens ejendom, hvor han engageret fortalte om naturplejeprojektet på Sydgårdens arealer i samarbejde med Vordingborg Kommune, Land og Miljø.

Der er etableret 2 lavvandede vandhuller i 2014. På Bøndernes Egehoved er der en mindre bestand af løvfrøer og man håber på, at løvfrøerne vil brede sig herfra og til de nye vandhuller.

Deltagerne kunne på turen bekræfte at der allerede er vandret løvfrøer til de nye vandhuller, da der blev hørt én kvækkende han ved det første vandhul. Så naturplejeprojektet har allerede været en succes. I det ene af vandhullerne blev der også set Stor Vandsalamander.

Paddeprojekt i Vordingborg Kommune

Naturvejleder Elise Hvelplund Brink fortalte om Vordingborg Kommunes paddeprojekt, som er gennemført i årene 2013 til 2015, hvor mere end 25 vandhuller er etableret fra spidsen af Knudshoved Odde, til Vordingborg, Trellemarken, Nyråd, Stensved og til Langebæk.De forskellige arter af padder kan således vandre imellem vandhullerne og brede sig over et større område.

Allerede ved første vandhul kunne en løvfrø han høres med sin gennemtrængende kvækken ”ræk-ræk-ræk-ræk”. Temperaturen i vandhullerne blev målt til mellem 17 og 19 gr. C.

Løvfrøerne begynder først at kvække, når vandtemperaturen er over 14 gr. C, og det er vigtigt med lavvandede, lysåbne vandhuller, som kan varmes godt op for at æg og haletudser kan udvikle sig.

På vej ud mod Bøndernes Egehoved kunne et kor af kvækkende løvfrøer allerede høres på flere hundrede meters afstand. Når først én han går i gang, begynder de andre også at kvække. Deltagerne talte mere end 10 kvækkende hanner ved begge vandhuller på Bøndernes Egehoved. Én af løvfrøerne var særlig publikumsvenlig og blev tage op i hånden af Henrik for at blive vist frem, inden den blev sat tilbage igen i vandhullet.

Turen sluttede lidt før midnat, hvor løvfrøernes kvækken stadig kunne høres.