Lokalplan for Kongens Ø vedtaget

Lokalplan for feriehotel med 12 – 15 hotellejligheder på Ulvshale på Møn vedtaget.

Teknik- og Miljøudvalget har den 8. marts 2017 vedtaget Lokalplan nr. E 15.09.01 ”Hotellejligheder på Ulvshale”.

Det er lokalplanens formål at muliggøre opførelse af 12-15 hotellejligheder. Det er desuden lokalplanens formål at muliggøre, at den eksisterende bygningsmasse nedrives, hvis der er behov derfor.

Det er ikke muligt at opføre et større nybyggeri inden for rammerne af den eksisterende Lokalplan nr. E 3.01.01 ”Ulvshale Feriehotel” – da den kun rummer mulighed for, at nedrive enkelte bygningsdele.

Det nye feriehotel vil blive opført i en enkelt genkendelig arkitektur med saddeltag i træ og glas og det vil få en maksimal højde på 8,5 meter.

Det vurderes, at hotellejlighederne vil passe bedre ind i den eksisterende bebyggelsesstruktur og arkitektur der er på Sandvejen.