Lokalplan for nyt hotel på Sydhavnen

Opbakning til lokal investors planer om hotel og havnebad.

Teknik- og Miljøudvalget har i februar 2016 igangsat planlægning for nyt erhverv på Sydhavnen i Vordingborg.

Det lokale firma KISS Real Estate ønsker at nedrive siloen og opføre et hotel i samme højde som siloen og med 120 værelser. Der ønskes mulighed for at integrere liberalt erhverv, biograf og boliger i bygningskomplekset. Langs kajkanten foreslås den eksisterende bådebro suppleret med et havnebad i tilknytning til hotellets wellnessfaciliteter.

Projektet kaldes ”Siloetten” og vil med sine runde former i et gradvis højere og højere byggeri, have en tydelig reference til den eksisterende silo. Teknik- og Miljøudvalget blev i møde den 4. maj 2016 præsenteret for ansøgers tegninger af hotellet, som lokalplanen skal udarbejdes i overensstemmelse i. Der bliver holdt et borgermøde om planerne på Sydhavnen.

Se tegningsmaterialet

Hotelplanerne forudsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og ny lokalplan. De nye lokalplan er helt i tråd med den hotelanalyse som Vordingborg Erhverv for nylig har udarbejdet, som viser, at der er basis for at etablere og drive et nyt hotel i Vordingborg By. I analysen peges blandt andet på Sydhavnen som en mulig lokalitet. Der vil blive holdt et borgermøde før udarbejdelse af lokalplanen for hotellet. Her vil der også blive lejlighed til at høre om havnens ønsker for anløb af erhvervsfartøjer til kajen.