Måske gratis morgenkørsel til uddannelsessøgende

Der ansøges om tilskud til et projekt med gratis morgenkørsel.

Elever under 26 år, som er tilmeldt uddannelse i Vordingborg på Uddannelses centeret, Campus, VUC, TAMU-centeret og Produktionsskolen eller skal bruge toget fra Vordingborg station for at komme til anden uddannelse, kan måske få gratis morgen befordring.

Administrationen har i samarbejde med Movia og Vordingborg Gymnasium udført en for-analyse om elevernes befordring, som viser, at omtrent halvdelen skal bruge mere end 60 minutter i daglig transporttid, såfremt de bruger kollektiv trafik. Omkring 5 % af eleverne skal bruge mere end 3 timer. På denne baggrund vil kommunen i samarbejde med Movia ansøge om 50 % tilskud i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til et projekt, som over skoleårene 2019/20 og 2020/21 vil tilbyde gratis morgenkørsel til de elever, som har længst transporttid. Det forventes, at 40-50 elever vil kunne tilbydes kørsel indenfor det foreslåede budget, som vil koste kommunen 1,2 mio. kr. fordelt over 3 år budgetår.

Lederne på uddannelsesinstitutionerne har anbefalet projektet. De siger, at rejsetiden til uddannelses stederne er en væsentlig faktor i de unges motivation for at gennemføre en uddannelse. Det fremføres, at det er langt mere udfordrende for mange unge i Sydsjælland at tage en ungdomsuddannelse end for unge i Danmarks større byer. De mener, at en indsats, der kan lette rejsetiden for de fjernest boende, er et skridt i retning af mere lige vilkår.

Projektet gennemføres kun, såfremt det bliver tildelt støtte, hvilket vil afklares i løbet af sommeren 2018. Efter et gennemført projekt vil det blive evalueret og fremlagt for politikerne med en indstilling om ophør eller videreførelse.