Måske stop til vindmøller

Kommunalbestyrelsen beslutter den 31. marts om planlægningen af vindmøller skal sættes i bero.

Kommunalbestyrelsen kommer på mødet den 31. marts til at tage stilling til, om alt videre arbejde med planlægning af landbaserede vindmøller i Vordingborg Kommune skal stoppes.

I Teknik- og Miljøudvalget har et flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten anbefalet et stop, mens medlemmerne fra Socialdemokraterne, SF og De Konservative ønsker at vindmølleplanlægningen fortsætter.

Gennemføres et stop for den igangværende vindmølleplanlægning, vil det blive en nyvalgt kommunalbestyrelse, som i 2018 skal tage stilling til en eventuel ny vindmølleplanlægning.